Právní služby společnosti FINCORP GLOBAL

Právní služby

Kvalifikovaná právní pomoc při řešení právních otázek různého druhu v České republice

Potřebujete odbornou pomoc?

Naši odborníci jsou vždy připraveni podělit se o své znalosti a zkušenosti, bez ohledu na složitost a komplikovanost Vaší situace.

Právní služby společnosti FINCORP GLOBAL

Požadavky vyplývající z legislativních norem, jež se pravidelně mění, často vyvolávají řadu otázek jak u běžných občanů, tak u podnikatelských subjektů, jejichž činnost musí být v souladu s příslušnými právními normami. Zatímco jednotlivci vyhledávají rady právníků převážně v otázkách z oblasti občanského, pracovního či např. cizineckého práva, právnické osoby potřebují spolehlivou a profesionální pomoc právníků zejména v oblastech korporátního práva, litigace (zastupování u soudu), účetní a finanční správy, investičního poradenství a mnoha dalších aspektů vyžadujících jasný a efektivní plán postupu.

Právní pomoc fyzickým osobám

Otázky, se kterými se na nás obracejí fyzické osoby, jsou zpravidla velmi rozmanité. Z velkého množství poptávek lze zmínit např. tyto:

zastupování v právních záležitostech (zejména v soudních řízeních);
úřední ověřování listin;
tzv. předmanželské smlouvy;
sepsání závěti;
pracovněprávní vztahy;
otázky týkající se migrace (cizinecké právo);
obchodní a jiné transakce.

V řadě případů je pro klienta postačující spolehnout se na profesionalitu právních zástupců, kteří řeší případ od počátku do konce. Zatímco tedy zkušení odborníci volí efektivní řešení pro konkrétní právní problémy, klient se může plně soustředit na úkoly, které vyžadují jeho osobní účast.

Navzdory určité podobnosti ve většině civilních případů, existují specifické případy, které vyžadují poněkud delikátní přístup. V takových případech je zaručeným způsobem, jak vyřešit problém jakékoli složitosti, kvalifikovaná právní pomoc. Specialisté FINCORP GLOBAL určí nejvhodnější taktiku pro dosažení pozitivního výsledku.

Právní služby pro podnikatele

Otázky právnických osob či podnikajících fyzických osob řešené prostřednictvím našich advokátů vyžadují pečlivou předběžnou analýzu, definování jasné strategie a stanovení konkrétního postupu, který je přizpůsoben potřebám a cílům klienta. Proto je právní poradenství od zkušených odborníků nepostradatelnou součástí při řešení důležitých úkolů společnosti.

Mezi služby často poptávané podnikatelskými subjekty patří výkon rozhodnutí zahraničních soudů, analýza soudních rozhodnutí, právní posouzení nejrůznějších otázek, zastupování společností před orgány veřejné moci nebo realizace takových obchodně-právních procesů jako například likvidace právnické osoby.

Při řešení jakýchkoli právních problémů se FINCORP GLOBAL řídí zásadami důvěrnosti, zákonnosti a poctivosti, kdy v prvé řadě je kladen důraz na dosažení cílů klienta. Naši právníci přistupují k problémům individuálně, podrobně studují každý případ a pečlivě rozvíjejí plán postupu, jak se dostat z nejobtížnějších situací v obchodní praxi.

Kromě právních služeb poskytuje FINCORP GLOBAL spolehlivou podporu podnikatelům v oblasti financí, daní a účetnictví, i v oblasti investic. Naši odborníci s bohatými zkušenostmi zvolí vždy nejlepší řešení k dosažení Vašich obchodních plánů a záměrů.