Finanční poradenství

Finanční poradenství

Profesionální pomoc společnostem - od založení bankovního účtu po vypracování dlouhodobého obchodního plánu

Kategorie

Potřebujete odbornou pomoc?

Naši odborníci jsou vždy připraveni podělit se o své znalosti a zkušenosti, bez ohledu na složitost a komplikovanost Vaší situace.

Finanční poradenství pro podnikání v České republice

Podnikatelé, kteří mají zájem jak o zahájení podnikání, tak o rozšíření již fungující společnosti, se vždy potýkají s nejrozmanitějšími otázkami či překážkami různé povahy. Zatímco v běžných případech z praxe se klienti obrací na profesionální pomoc s otevřením bankovního účtu v Evropě, registrací na burze cenných papírů nebo například automatizací procesů vlastního podniku, v jiných - vážnějších - případech společnosti potřebují komplexní vícevrstvou podporu, například vývoj dlouhodobé koherentní strategie řízení podniku a obchodních procesů.

Pomoc při podnikání: finanční aspekty

Pro úspěšný rozvoj společnosti, ať už menšího podniku nebo velké obchodní korporace, musí mít podnikatelé jistotu v transparentnosti a zákonnosti všech finančních transakcí, které jsou nedílnou součástí podnikatelských aktivit. Dodržování všech stanovených zákonných požadavků a předpisů je koneckonců nejdůležitější součástí budování prosperujícího a spolehlivého podnikání na území kteréhokoli státu. I když bankovní nebo peněžní služby není třeba nijak představovat či podrobně rozepisovat, pozornost si zaslouží především služby krizového řízení, obchodního plánování a finanční analýzy, neboť skutečné umění úspěšného podnikání spočívá nejen v hledání a úspěšné realizaci obchodních příležitostí, ale také v schopnosti předvídat období pádu a vzestupu. Kompetentním překonáním krize s malými nebo žádnými ztrátami, si lze zajistit stabilní růst a rozkvět společnosti! Tým specialistů FINCORP GLOBAL provede všechny analytické úkoly, důkladně prostuduje požadovaný obchodní trh, připraví zprávy o aktuálních rizicích a trendech a nastíní potenciální vektory rozvoje podnikání pro rychlý a stabilní růst. Zatímco se krizové řízení plně zaměří na identifikaci a překonání finančních pastí, je rozvoj obchodního plánu kritickým aspektem pro organizaci stabilního podnikání. Vaše společnost bude několik kroků před svým vlastním vývojem.

Pomoc při rozvoji podnikání

Tradičně je vytvoření obchodní struktury spojeno s řešením velmi dlouhého seznamu otázek, výběrem nejvhodnější jurisdikce počínaje, budováním spolehlivých vztahů s partnery konče. V počátečních fázích se klienti často obracejí pro rady profesionálů při rozvoji vlastního podnikání, aby získali komplexní a kvalifikovanou pomoc. Například pro účely zajištění legálnosti podnikání našeho klienta jsou specialisté FINCORP GLOBAL připraveni poskytnout partnera - rezidenta v České republice, prověřeného dlouhodobou spoluprací, převzít na sebe právní zastoupení v jednotlivých věcech či řízení jednotlivých obchodních procesů klienta, před vstupem klienta na nové trhy důkladně prostudovat všechny finanční a právní aspekty, určit nejúčinnější marketingovou strategii a zpracovat kompetentní obchodní plánování.

V oblasti podnikání, které se vyvíjí neúprosným tempem, neustále roste důležitost úlohy profesionálů v příslušných oborech, kteří jsou schopni nést odpovědnost za svou práci a za dosažený výsledek. Specialisté FINCORP GLOBAL se nebojí výzev a s jasným plánem postupu řeší jakékoli problémy klientů, ať už jde o pomoc při zahájení nebo rozvoji podnikání nebo řešení těch nejcitlivějších případů z podnikatelské praxe (ochrana majetku, registrace společnosti atd.)